Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 672 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1971 του αγροκτήματος Σουρωτής, στην Κοινότητα Σουρωτής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 1.638,21τ.μ., υπό τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Αύγουστος 2022 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για αγροτική χρήση και για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 398/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)

ΑΟΕ 3982022 (ΑΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο