Διακηρύξεις|

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον Δήμο Θέρμης μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών, που θα είναι εύκολες και γρήγορες στην χρήση τους, με στόχο να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση και συντήρηση των κακοτεχνιών των δρόμων και του ηλεκτρικού φωτισμού του Δήμου, ορθολογικότερη διαχείριση των καταναλώσεων ενέργειας (προβλεπόμενη μείωση κατανάλωσης κατά 40{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) και δραστική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων ιδιαίτερα του CO2.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 17/9/2013 και ώρα 12:00 στην έδρα του  Δήμου Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, ΤΚ 57001.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Δήμου Θέρμης, Τηλέφωνο: 2313300778, 2313300777 FAX: 2310464421, Υπεύθυνος: Κα Παπανικολάου Ευγενία & Κος Στέργιος Πραλακίδης.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

130801_Ypiresies-Hlektrofotismou_Diakiryxi

130801_Ypiresies-Hlektrofotismou_perilipsi-Diakiryxis

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προηγμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window