Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), πραγματοποιεί την περίοδο που ακολουθεί (Απρίλιος-Μάιος 2021) διαδικτυακή έρευνα στους 38 Δήμους της ΠΕΔΚΜ για τους νέους με θέμα την λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας και την συμμετοχή στην τοπική πολιτική. Η έρευνα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-28 και αφορά το ενδιαφέρον για την πολιτική, τη σχέση των νέων με τους θεσμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι αυστηρά προσωπική, απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ηλικίας 15-28 ετών και το διαδικτυακό εργαλείου epolls του εργαστηρίου λειτουργεί με απόλυτη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Comments are closed.

Close Search Window