Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μελέτης της παρ.8η του αρθ.221 του Ν.4412/2016. Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πολιτιστικό Ταγαράδων    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πολιτιστικό Ταγαράδων (1)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο