Ανακοινώσεις, Διαβούλευση, Ενημέρωση|

CLLDΗ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER- είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» κατά τη φάση του σχεδιασμού, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ Α.Ε.) ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική, τους στόχους αλλά και τις δράσεις του τοπικού προγράμματος συνέταξε το συνημμένο «Δελτίο Διαβούλευσης» απευθυνόμενη στους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης που για την περίπτωση του Δήμου Θέρμης αφορά τις ακόλουθες αγροτικές περιοχές:

  • Δ.Κ. Ταγαράδων,
  • Δ.Κ. Βασιλικών,
  • Δ.Κ. Αγ. Παρασκευής,
  • Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου,
  • Τ.Κ. Λιβαδίου,
  • Τ.Κ. Περιστεράς,
  • Τ.Κ. Σουρωτής και
  • Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου

Η διαβούλευση έχει καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 30/8/2016 και το δελτίο διαβούλευσης μπορεί να αποσταλεί με e-mail (aneth@aneth.gr) ή φαξ (2310403593) στα Γραφεία της ΑΝΕΘ Α.Ε.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30/8/2016 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στα Βασιλικά, σχετική εκδήλωση ενημέρωσης στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ_CLLD1

Αφίσα εκδήλωσης ενημέρωσης

 

Πληροφορίες:

Στέργιος Πραλακίδης, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης, MSc

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Δ. Θέρμης

Τηλ.: 2313 300762 / Ηλ. ταχ.: s.pralakidis@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window