Ανακοινώσεις|

Είστε άνεργος 45 ετών και άνω, με υψηλή εξειδίκευση στη μεταποίηση,

Είστε άνεργος έως 25 ετών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης και σας ενδιαφέρει η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για να  ξεκινήσετε την επαγγελματική σας καριέρα;

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε δουλειά. Σ’ αυτήν συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Εσείς εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα οι θέσεις έχουν ως εξής:
 • 60 θέσεις μισθωτής εργασίας σε επιχειρήσεις,
 • 35 θέσεις για σύναψη συμβάσεων με επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους πτυχιούχους μέχρι 25 ετών,
 • 35 θέσεις για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και για την Ίδρυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, και,
 • 25 θέσεις για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων. Την κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει να τη συστήνουν, κατά μέσο όρο, περί τα έξι (6) άτομα. Άρα, μπορεί να υποστηριχθεί η ίδρυση τουλάχιστον τεσσάρων (4) κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Είτε για να στελεχώσετε υφιστάμενες επιχειρήσεις,
  • Είτε για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση.
 1. Εμείς σας καταρτίζουμε παρέχοντάς σας εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης, (5€/ώρα) σας συμβουλεύουμε και σας υποστηρίζουμε:
 1. Εμείς ερχόμαστε σε επαφή με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη στελεχών και σας τοποθετούμε εκεί, κατόπιν συνεννόησης, για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.
 2. Εμείς σας εντάσσουμε σε προγράμματα εύρεσης χρηματοδότησης για την ίδρυση  και λειτουργία της δικής σας επιχείρησης.

 

Για να συμμετέχετε στη διαδικασία εύρεσης εργασίας, θα πρέπει:

 1. Να είστε άνεργος εγγεγραμμένος όμως στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 2. Να είστε κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δηλαδή της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
 3. Να ανήκετε αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες:
 • Είτε να είστε άνεργος 45 ετών και άνω, με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών που την εξυπηρετούν (π.χ. εταιρείες μεταφορών, λογιστικά γραφεία, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον τομέα της πληροφορικής, κλπ)
 • Είτε να είστε άνεργος έως 25 ετών, απόφοιτος ανώτατων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είστε νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας

 

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γίνεται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από τις 22 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 26 Μαρτίου 2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 16:00, στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),  που βρίσκονται στην Πλατεία Μοριχόβου 1, στον 7ο όροφο, στη Θεσσαλονίκη.  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν επιτόπου το έντυπο της αίτησης, ενώ συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν επίσης και τα εξής δικαιολογητικά ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών

και σε απλά φωτοαντίγραφα – χωρίς δηλαδή κανενός είδους επικύρωση, τα ακόλουθα:

 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
 • Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.

 

Για την αξιολόγηση της προϋπηρεσίας τους, οι υποψήφιοι, μαζί με τα παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική τους εμπειρία,
 • Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ,
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, (εφόσον υπάρχουν) και,
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρούν κατά την κρίση τους ότι τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή τους εμπειρία.

 

Αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή των αιτήσεων είναι  η κα Χρύσα Πάνου, αριθμ. τηλ. 2310539817, εσωτ. 210, email: ch.panou@sbbe.gr.

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

Ο Πρόεδρος της Α.Σ. Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση

Αθανάσιος Σαββάκης

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} από εθνικούς πόρους. 


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window