Ανακοινώσεις|

Το Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων νέων ναυτικών και στην υποστήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 200 απόφοιτους ΑΕΝ και Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους, Οικονομικούς και 800 ναυτικούς λοιπών ειδικοτήτων, υπηρεσιών Κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και
  • 5 μήνες πρακτική άσκηση επί πλοίου

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Περίοδος υποβολής: 22/4/2013 – 15/5/2013 (Για τους ανέργους και τους Παρόχους Κατάρτισης)
22/4/2013 – 31/5/2013 (Για τους Παρόχους Πρακτικής Άσκησης (Ναυτιλιακές/Ναυτικές εταιρείες))


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window