Ανακοινώσεις|

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-24 ετών και έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Συνολικά αφορά σε 12.000 θέσεις – 9.000 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3.000 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων  αρχίζει την Πέμπτη, 07/08/2014, στις 10:00 π.μ., και λήγει την Δευτέρα, 15/09/2014 και ώρα 24:00 μ.μ..


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας έχει καλέσει τον ΣΕΤΕ ως θεσμικό κοινωνικό εταίρο για την υλοποίηση του προγράμματος “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών”.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην παροχή σε 10.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • http://www.sete-voucher.gr/

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ενημέρωση|

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους 18-29 ετών
ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ

Είσαι άνεργος νέος ηλικίας 18-29 ετών? Τότε δήλωσε συμμετοχή τώρα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πρακτικής άσκησης.

Ποιοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή?

 • Ηλικίες 18-29 ετών
 • Απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ / ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
 • Απαραίτητη προϋπόθεση: Κάρτα Ανεργίας (περισσότερα…)

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window