Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

PΣτη στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής στοχεύει ο δήμος Θέρμης με τη δημιουργία Γραφείων εξυπηρέτησης Μιας Στάσης (One Stop Shops) μέσα από τις δράσεις του έργου ACT Social, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό €540.833,90.
Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη Δομών Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και κατάλληλων εργαλείων για Κοινωνικές Επιχειρήσεις επικεντρώνοντας στους κλάδους του τουρισμού και της αγροδιατροφής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Οι δομές και τα εργαλεία, που θα δημιουργηθούν, θα απευθύνονται, άμεσα, στις ανάγκες των πολιτών όλης της διασυνοριακής περιοχής και θα σχεδιαστούν με κοινές προδιαγραφές ώστε να “στηθεί” ένα δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στις δύο χώρες.
Επικεφαλής Εταίρος του ACT SOCIAL είναι ο Δήμος Θέρμης, ενώ από την πλευρά της Βουλγαρίας συμμετέχει η Ένωση Δήμων «Association of South Western Municipalities» και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Sdruzhenie Yuni Partners».
Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι, υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, δήμοι και ΜΚΟ, που θα συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό των εργαλείων. Οι Δομές Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα έχουν τη μορφή των Γραφείων Εξυπηρέτησης σε Μία Στάση (One stop shops) και θα παρέχουν:
συμβουλευτική υποστήριξη
• εκπαίδευση και κατάρτιση
• ανάπτυξη επιχειρηματικών υπηρεσιών
• δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Μέσα από τις παραπάνω δράσεις ο δήμος Θέρμης και οι εταίροι του στοχεύουν:
Στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τόσο των απασχολουμένων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις, όσο και ανθρώπων που σκοπεύουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
• Στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων για την ίδρυση και διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων
• Στην αποτύπωση, ενίσχυση και αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου των κοινωνικών επιχειρήσεων για την εργασιακή ένταξη ανέργων στη διασυνοριακή περιοχή
• Στην εκπόνηση εργαλείων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
Απώτερος σκοπός είναι ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός των κοινωνικών επιπτώσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην απασχόληση στις συγκεκριμένες περιοχές και η ανάπτυξη δομών και εργαλείων που θα ενισχύουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις σε αυτό το πεδίο.
Το Έργο «Δράσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με ακρωνύμιο ACT SOCIAL εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό €540.833,90.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site του έργου www.act-social.eu

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window