Έργο των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.»

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελείται από 9 μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

     1.Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα, Δημοτική Σύμβουλος, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά /ή την/τον
2. Αποστόλου Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. Πονερίδη Παναγιώτη
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος, με αναπληρωτή του την Δ.Σ. Τσουκαλά Λήδα – Αναστασία
4. Ciausu Mariana, υπήκοος Ρουμανίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Gesim Nika, υπήκοο Αλβανίας
5. Haziri Flamur, υπήκοος Αλβανίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Fetah Memishaj, υπήκοο Αλβανίας
6. Elton Mina, υπήκοος Αλβανίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Zefi Nikolin, υπήκοο Αλβανίας
7. Krashi Luan, υπήκοος Αλβανίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Rotsi Fatmire, υπήκοο Αλβανίας
8. Pepkolaij Shkiponia (Γερακίνα), υπήκοος Αλβανίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Janaki Spiro, υπήκοο Αλβανίας,
9. Bardi Edmond, υπήκοος Αλβανίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια τον Metja Kristo, υπήκοο Αλβανίας.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window