Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος με την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη της είναι:
Πρόεδρος : Γκιζάρης Στέργιος

Τακτικά μέλη είναι :

 1. Αποστόλου Στυλιανός
 2. Κουγιουμτζίδης Κων/νος
 3. Γαντάς Σπυρίδων
 4. Σαμαράς Σωκράτης
 5. Χατζηδημητρίου Φανή
 6. Τσιφτελίδου Άννα
 7. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη ( Μαριάννα)
 8. Μαλικάς Ερυπίδης

Αναπληρωματικά μέλη είναι :

 1. Πονερίδης Παναγιώτης
 2. Μουστάκας Βασίλειος
 3. Ζελιλίδης Δαμιανός
 4. Λιάντας Δημήτριος
 5. Καρκατζίνος Νικόλαος
 6. Χίνη Δήμητρα
 7. Γκοστίλης Βασίλειος
 8. Μπίκος Νικόλαος

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window