Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

αναδασμος Βασιλικα υποδείξεις ΦΩΤΟ

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 μετά από ενάμιση περίπου μήνα, ολοκληρώνονται  οι εργασίες υπόδειξης των ορίων των νέων τεμαχίων, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης Β’ αναδασμού Βασιλικών. Υλοποιήθηκε  κατ’ απόλυτο τρόπο ο αρχικός σχεδιασμός αυτής της εργασίας και τηρήθηκε πιστά το πρόγραμμα.  
Εργάστηκαν στο πεδίο εντατικά δύο τοπογραφικά συνεργεία, παρουσία των  ενδιαφερόμενων κτηματιών, που συνεργάστηκαν με άψογο και υποδειγματικό τρόπο μαζί τους, διατρέχοντας το σύνολο του υπό αναδασμό αγροκτήματος  των 8.500 στρεμμάτων περίπου.
Σε σύντομο χρόνο θα αποδοθεί η νομή των νέων τεμαχίων στους  ιδιοκτήτες, ώστε αυτοί να έχουν και νομικά τη δυνατότητα να  καλλιεργήσουν τα ανωτέρω τεμάχια.
Ειδικότερα, την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη  Δευτέρα 22 Οκτωβρίου η υπόδειξη των ορίων των νέων αγροτεμαχίων θα γίνει ανά περιοχή, ζώνη και ημερομηνίες με την ακόλουθη σειρά :

Περιοχή ΙΙΙ (1ο Τοπογραφικό συνεργείο)

α) Ζώνες 263, 214, 215, 217, 216, 218, 219, 210, 209 ημερομηνία Υποδείξεως : 22-10-2018
β) Ζώνες 208, 205, 207, 206, 199 ημερομηνία υποδείξεως : 23-10-2018

Περιοχή ΙΙΙ (2ο Τοπογραφικό συνεργείο)

α) Ζώνες 201, 202, 203, 204, 211 ημερομηνία υποδείξεως : 22-10-2018
β) Ζώνες 212, 213, 200, 198, 197, 196 ημερομηνία υποδείξεως : 23-10-2018

Υπενθυμίζεται ότι το Τοπογραφικό συνεργείο θα προσέρχεται στην περιοχή στις 8:30 π.μ. και η μετάβασή του στις
ζώνες θα γίνεται με τη σειρά, που αναγράφονται παραπάνω. – Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εργασία του Τοπογραφικού συνεργείου το πρόγραμμα της υπόδειξης θα μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα με καλές καιρικές συνθήκες. – Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες των οποίων τα ονοματεπώνυμα περιλαμβάνονται σε χωριστούς κατά θέση πίνακες, να προσέλθουν την ορισμένη ημερομηνία για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους. Η σήμανση των ορίων των αγροτεμαχίων θα γίνει ανεξάρτητα με την παρουσία ή όχι του κτηματία ή τυχόν δε μη παράσταση του δεν υποχρεώνει σε επανυπόδειξη του τεμαχίου του.
Δείτε τον αναλυτικό  σχετικό πίνακα ονομάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ teliko


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window