Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ολοκληρώθηκε η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την προκήρυξη 4Κ/2020. Στο Δήμο Θέρμης πρόκειται να προσληφθούν για τις ανάγκες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” συνολικά 16 άτομα και συγκεκριμένα:
• ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3
• ΤΕ Νοσηλευτών 4
• ΔΕ Νοσηλευτών 1
• ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 8
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις οι οποίες αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.τ.λ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο