Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων για τον σκοπό και τους στόχους των μελών της Επιτροπής Δια βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι η σύνθεση της Επιτροπής από ακαδημαϊκούς και στελέχη αντιπροσωπευτικών φορέων της περιοχής του Δήμου παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή για να αναπτύξει ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, των οποίων η υλοποίηση θα συντελέσει άμεσα και έμμεσα στην τοπική οικονομική, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη πολλών περιοχών του Δήμου.dia vioy mathisi fwto
Κατά τη συνάντηση επίσης, οι προβληματισμοί και οι απόψεις που εξέφρασαν τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν ουσιαστικά τις βάσεις και συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των αξόνων, στους οποίους θα οικοδομηθεί και θα αναπτυχθεί η περαιτέρω πορεία και δράση της Επιτροπής. Κοινή συνιστώσα των μελών της Επιτροπής αποτέλεσε η αναγκαιότητα άμεσης καταγραφής ή αποτύπωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοτών μας, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης.
Προτεραιότητα άλλωστε της Επιτροπής αποτελεί η διασύνδεση των δράσεών «της» με την τοπική και ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την απασχόληση και την προαγωγή του πολιτισμού, ώστε οι δράσεις της Επιτροπής να έχουν ορατά και ουσιαστικά αποτελέσματα στους δημότες και τους λοιπούς συμμετέχοντες σε αυτές.
Μετά από διεξοδική συζήτηση εξάλλου, προτάθηκε και αποφασίστηκε η σύσταση μιας τριμελούς εκτελεστικής γραμματείας/ ή συντονιστικής επιτροπής, η οποία θα έχει ως βασική αρμοδιότητα την περαιτέρω επεξεργασία των συζητήσεων και προτάσεων των μελών και την οργάνωση και τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης και η οποία θα αποτελείται από τους: Θανάση Σαρακίνο, Δημήτρη Γουδήρα και Ελένη Μαλούπα.
Η επιτροπή αυτή σε πρώτο στάδιο ανέλαβε να συνθέσει και να παρουσιάσει συνοπτικά τις απόψεις που εκφράστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Δια βίου Μάθησης και να προτείνει για την επόμενη συνάντηση των μελών της ΕΔΜ τη συγκρότηση διαφόρων ομάδων έργου, ώστε να γίνει ένας καταμερισμός αρμοδιοτήτων και δράσεων στα μέλη της με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής ΔΜ.
Συγκεκριμένα προτάθηκε η δημιουργία σε πρώτη φάση δύο ομάδων έργων με αντικείμενο:
 Την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Θέρμης, καθώς ο Δήμος όπως είναι γνωστό έχει δρομολογήσει εδώ και αρκετούς μήνες τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών του και των δημοτών των άλλων όμορων δήμων και κοινοτήτων. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα στεγάζεται στα κτίρια των νεόδμητων ξενώνων του Λιβαδίου, τα οποία βρίσκονται στην είσοδο του χωριού. Ο Δήμος έχει επιλέξει ως έδρα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το Λιβάδι αφενός λόγω της ιδιοσυστασίας και της ομαλής και εύκολης προσπέλασης του φυσικού περιβάλλοντος του Λιβαδίου και αφετέρου λόγω της διαθεσιμότητας του κτιριακού αυτού συγκροτήματος. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών της Επιτροπής θα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, η οικολογική διαχείριση και ο περιορισμός της μόλυνσης των υδάτων και του αέρα, η οικολογική διαχείριση και ανακύκλωση των βιομηχανικών λημμάτων και των αστικών αποβλήτων, η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας, η προστασία της πανίδας και η ανάπλαση της χλωρίδας της περιοχής και η προαγωγή των παραδόσεων και συνηθειών διατροφής και διαβίωσης των δημοτών του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας: Είναι προφανές ότι η δημιουργία ενός αντίστοιχου συστήματος απαιτεί τη συνεργασία της ΕΔΜ με εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες καθώς και με ινστιτούτα και φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη Δια βίου Μάθηση. Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτόν καθόσον στο αστικό χωροταξικό περιβάλλον του Δήμου εδρεύουν σημαντικοί κρατικοί, ιδιωτικοί και διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης και της απασχόλησης, όπως το CEDEFOP, το Ελληνικό Διεθνές Πανεπιστήμιο , το ΕΚΕΤΑ, η ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, των οποίων τα στελέχη, η παραγόμενη γνώση και τα δεδομένα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δράσεων της ΕΔΜ.

Παρόντες στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν οι :

1. Αποστόλου Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος
2. Σαρακίνος Αθανάσιος, εμπειρογνώμονας δια βίου μάθησης, Αντιπρόεδρος
3. Σιούλης Ηρακλής, ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ
4. Κουτούσης Χρήστος , Υπεύθυνος της Μονάδας Εξωστρέφειας του ΕΚΕΤΑ
5. Κατσιαδάκης Νικόλαος , Συνεργάτης της Μονάδας Εξωστρέφειας του ΕΚΕΤΑ
6. Ζδράγκας Αντώνης , ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
7. Ιωσηφίδης Ιωαννης, καθ. Β’θμιας Εκπαίδευσης , Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμης
8. Πανταζής Παύλος, ΑΠΘ, Τμήμα κινηματογράφου
9. Μίχου Άννα, Πρόεδρος ΚΕΚΟΠΡΟ
10. Οικονόμου Ανδρεάς, εκπρόσωπος του Δήμου στο Δ.Σ. του NOΕSIS,
καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
11. Ψύλλος Δημήτριος, καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΠΘ
12. Γουδήρας Δημήτριος, τ.καθ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
13. Κοκκινάκης Αντώνης, καθ. ΑΠΘ
14. Κατσαλιάκη Κορίνα, καθ. στο ΔΙΕΘΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
15. Μαλούπα Ελένη, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου και ώρα 12 το πρωί και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Αντιδημαρχίας Παιδείας και στο τηλέφωνο 2313300764.

 


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window