Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Εξωστρεφές αλλά και πιο ψηφιακό γίνεται το δημοτικό σχολείο Ταγαράδων  με την υλοποίηση ενός σχέδιου Erasmus + με τίτλο “Ας κάνουμε το σχολείο μας πιο διεθνές και πιο ψηφιακό” .
Η πρόταση του δημοτικού σχολείου των Ταγαράδων ήταν ανάμεσα στις εκατόν εβδομήντα εννέα που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύνολο των τετρακοσίων σαράντα σχεδίων που υπεβλήθησαν. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 για τη Σχολική Εκπαίδευση και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της υποβολής πρότασης στο υ Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας τον περασμένο Φεβρουάριο.
Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να επιδιώξουν την συμμετοχή του σχολείου σε διεθνείς δράσεις και συνεργασίες. Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην οργάνωση της σχολικής ζωής γενικότερα.
Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνονται, εκτός από δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, μετακινήσεις των εκπαιδευτικών σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις με σκοπό την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επιτόπια παρακολούθηση σε ευρωπαϊκά σχολεία.
Ήδη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευτικών μας και τις λεπτομέρειες του σχεδίου. “Ολοκληρώνοντας το έργο, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση να εξοπλίσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας με τις απαραίτητες δεξιότητες, έμπνευση και αυτοπεποίθηση να γίνουν πολίτες του κόσμου και να ορίσουν τη δική τους θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι” δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου Ταγαράδων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο