Ταγαράδες|

  • Από το Απόσπασμα Πρακτ. 12/2014, απόφ. υπ’ αριθμ. 21/2014, Θέμα: “Κατάσταση των πηγών των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης της Δημ. Κοινότητας”.

     ΑΠΟΣΠ. 12 ΑΠΟΦ.21 ΤΗΣ 23-12-2014

  • Από το Απόσπασμα Πρακτ. 12/2014, απόφ. υπ’ αριθμ. 22/2014, Θέμα: “Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας της Δημ. Κοινότητας “.

ΑΠΟΣΠ. 12 ΑΠΟΦ.22 ΤΗΣ 23-12-2014.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window