Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 προχώρησε στην προδημοσίευση της 5ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές», που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται η νέα Πρόσκληση επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης κ. Ευστάθιος Πιστέλας, καθώς για πρώτη φορά στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μια Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής του Άξονα Προτεραιότητας 1 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο του προγράμματος για επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές. Ο εμπορικός κόσμος βρίσκεται σε αναμονή των ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν και πρόκειται να διοργανωθούν στο πλαίσιο δημοσίευσης της 5ης Πρόσκλησης «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, καθώς η πρώτη Ημερίδα έχει προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη και οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι Επαγγελματίες – Έμποροι  του Δήμου μας,  σχετικά με την Πρόσκληση και τις Ημερίδες μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-bulgaria.eu<wbr />

Να σημειωθεί τέλος πως η συνολική δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ που αναλύεται σε 8.500.000€ από κονδύλια του ΕΤΠΑ και 1.500.000€ από την Εθνική Συνεισφορά Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά πρόταση) ανέρχεται στις 300.000€ και η μέγιστη στις 600.000€, ενώ η μέγιστη επιχορήγηση ανά μεμονωμένη επιχείρηση είναι 200.000 ευρώ για τριετή περίοδο.

 


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window