Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΜΑΡΤΙΟΣ 4 (22-3-2017)

102-2017

103-2017

104-2017

105-2017

106-2017 

107-2017

108-2017

109-2017

110-2017 

111-2017

112-2017

113-2017

114-2017

115-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΜΑΡΤΙΟΣ 3 (15-3-2017)

79-2017

80-2017

81-2017

82-2017

83-2017

84-2017

85-2017

86-2017

87-2017

88-2017

89-2017

90-2017

91-2017

92-2017

93-2017

94-2017

95-2017

96-2017

97-2017

98-2017

99-2017

100-2017

101-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΜΑΡΤΙΟΣ 2 (5-3-2017)

73-2017

74-2017

75-2017

76-2017

77-2017

78-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΜΑΡΤΙΟΣ 1 (5-3-2017)

70-2017

71-2017

72-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1 (1-2-2017)

24-2017 

25-2017

26-2017

27-2017

28-2017

29-2017

30-2017

31-2017

32-2017

33-2017 

34-2017

35-2017

36-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 (17-1-2017)

2-2017

3-2017

4-2017

5-2017

6-2017

7-2017

8-2017
9-2017

10-2017 

11-2017

12-2017

13-2017

14-2017

15-2017

16-2017

17-2017

18-2017

19-2017

20-2017

21-2017

22-2017

23-2017

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3 (22-2-2017)

52-2017

53-2017

54-2017

55-2017

56-2017

57-2017

58-2017

59-2017

60-2017

61-2017

62-2017

63-2017

64-2017

65-2017

66-2017

67-2017

68-2017

69-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2 (8-2-2017)

37-2017

38-2017

39-2017

40-2017

41-2017

42-2017

43-2017

44-2017

45-2017

46-2017

47-2017

48-2017

49-2017

50-2017

51-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

523-2016

524-2016

525-2016

526-2016

527-2016

528-2016

529-2016

530-2016

531-2016

532-2016

533-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

460-2016

461-2016

462-2016

463-2016

464-2016

465-2016

466-2016

467-2016

468-2016

469-2016

470-2016

471-2016

472-2016

473-2016

474-2016

475-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων ΙΣΟΛ-ΑΠΟΛΟΓ

458-2016

459-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

443-2016

444-2016

445-2016

446-2016

447-2016

448-2016

449-2016

450-2016

451-2016

452-2016

453-2016

454-2016

455-2016

456-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

430-2016

431-2016

432-2016

433-2016

434-2016

435-2016

436-2016

437-2016

438-2016

439-2016

440-2016

441-2016

442-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

415-2016

416-2016

417-2016

418-2016

419-2016

420-2016

421-2016

422-2016

423-2016

424-2016

425-2016

426-2016

427-2016

428-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

404-2016

405-2016

406-2016

407-2016

408-2016

409-2016

410-2016

411-2016

412-2016

413-2016

414-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

355-2016

356-2016

357-2016

358-2016

359-2016

360-2016

361-2016

362-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

363-2016

364-2016

365-2016

366-2016

367-2016

368-2016

369-2016

370-2016

371-2016

372-2016

373-2016

374-2016

375-2016

376-2016

377-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

340-2016

341-2016

342-2016

343-2016

344-2016

345-2016

346-2016

347-2016

348-2016

349-2016

350-2016

351-2016

352-2016

353-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων

 

300-2016

301-2016

302-2016

303-2016

304-2016

305-2016

306-2016

307-2016

308-2016

309-2016

310-2016

311-2016

312-2016

313-2016

314-2016

315-2016

316-2016

317-2016 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΙΟΥΛΙΟΣ Ι (12-07-2016)

284-2016

285-2016

286-2016

287-2016

288-2016

289-2016

290-2016

291-2016

292-2016

293-2016

294-2016

295-2016

296-2016

297-2016

298-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων 17-2-2016

41-2016

42-2016

43-2016

44-2016

45-2016

46-2016

48-2016

49-2016

50-2016

51-2016

52-2016

53-2016

54-2016

55-2016

56-2016

57-2016

58-2016

59-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Πίνακας θεμάτων 13-1-2016

1-2016

2-2016

3-2016

4-2016

5-2016

6-2016

7-2016

8-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

296-2015

297-2015

298-2015

299-2015

300-2015

301-2015

302-2015

303-2015

304-2015

305-2015

306-2015

307-2015

308-2015

309-2015

310-2015

311-2015

312-2015

313-2015

314-2015

315-2015

316-2015

317-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

244-2015

245-2015 (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

216-2015

217-2015 (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

204-2015

205-2015

206-2015

207-2015

208-2015

209-2015

210-2015

211-2015

212-2015

213-2015

214-2015

215-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

158-2015

159-2015

160-2015

161-2015

162-2015

163-2015

164-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

75-2015

76-2015

77-2015

78-2015

79-2015

80-2015

81-2015

82-2015

83-2015

84-2015

85-2015

86-2015

87-2015

88-2015

89-2015

90-2015

91-2015

93-2015

94-2015

95-2015

97-2015

98-2015

99-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

61-2015 (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

44-2015

45-2015

46-2015

47-2015

48-2015

49-2015

50-2015

51-2015

52-2015

53-2015

54-2015

55-2015

56-2015

57-2015

58-2015

59-2015

60-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

1-2015

2-2015

3-2015

4-2015

5-2015

6-2015

7-2015

8-2015

9-2015

10-2015

11-2015

12-2015

13-2015

 

 

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

493-2014

494-2014


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

498-2014

499-2014


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

460-2014

461-2014


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Αποφάσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση