Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Δείτε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικός Μουσικοθεραπείας, ΠΕ Εκπαιδευτικός Η/Υ και ΠΕ Εκπαιδευτικός Αγγλικών.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Πέμπτη 03/11/2016 έως Δευτέρα 14/11/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο κατάστημα των γραφείων μας στη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 57500, Τρίλοφος, απευθύνοντας την στο ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window