Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων με ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (1 θέση ) και ΠΕ ψυχολόγων ( 1 θέση), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θέρμης. Η υποβολή των αιτήσεων  στη συγκεκριμένη πρόσκληση είχε ξεκινήσει όπως είναι γνωστό την  Πέμπτη 02 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα  13 Ιουλίου 2020.
Ακολούθως παρουσιάζονται οι πίνακες των αποτελεσμάτων των υποψηφίων :

1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 101 ΑΠ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 101 ΑΠ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΩΔ. 101 ΑΠ 

4. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΩΔ. 101 ΑΠ 

5. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 102 ΑΠ

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 102 ΑΠ

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΩΔ. 102 ΑΠ

8. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔ. 102 ΑΠ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο