Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Α.Π. 2685/17-01-2023 και ΑΔΑ: 6Μ1ΡΩΡΣ-ΙΓΩ) για την πρόσληψη 31 ατόμων 8/μηνης πλήρης απασχόλησης ( κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

101-ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΕΡΙΤΗ-ΑΠ

102-ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ ή C ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)-ΑΠ

103-ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ (Γ+Ε ή CΕ ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)-ΑΠ

104–ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ (Γ ή C ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)-ΑΠ

105-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ.-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ (Γ ή C ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)

106-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ.-JCB-ΑΠ

107-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ.-ΣΑΡΩΘΡΟ (Γ ή C ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)-ΑΠ

108-ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ-ΑΠ

109-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)-ΑΠ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-101 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-102 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-103 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-104 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-105 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-106 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-107 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-108 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-109 ΑΠ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-101 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-102 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-103 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-104 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-105 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-106 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-107 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-108 ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-109 ΑΠ

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-101 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-102 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-103 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-104 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-105 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-106 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-107 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-108 ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2023-109 ΑΠ

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο