Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θέρμης που εδρεύει στη Θέρμη.

Συγκεκριμένα στο παρακάτω αρχείο (Αποτελέσματα) μπορείτε να δείτε τους ονομαστικούς πίνακες υποψηφίων ανα κωδικό – ειδικότητα, τους πίνακες μοριοδότησης, αποκλειομένων και επιλεγέντων υποψηφίων:

Κωδικός 101 – ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων

Κωδικός 103 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

Κωδικός 104 – ΔΕ Oικοδόμων (Τεχνίτες)

Κωδικός 105 – ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναερίτης)

Κωδικός 106 – ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

Κωδικός 107 – ΥΕ Εργατών Οικοδομών

Κωδικός 108 – ΥΕ Οδοκαθαριστών

Επίσης, περιλαμβάνεται η Ανακοίνωση για τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε για τον Κωδικό 107 – ΥΕ Εργατών Οικοδομών, λόγω ισοβαθμίας δυο υποψηφίω,  καθώς και το πρακτικό αυτής.

Αποτελέσματα ανα κωδικό και ειδικότητα


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window