Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της προθεμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμ. πρωτ. 2479/25-10-2016 ανακοίνωση της Δ/νσης Αθλητισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, καταρτίστηκαν οι πίνακες σειράς προτεραιότητας ανά ειδικότητα από την επιτροπή επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 5/2016 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα: ΠΙΝ. ΠΡΟΤΕΡ. ΠΦΑ 2016. 2017
Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους κατά των αποτελεσμάτων, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι το διάστημα 17/11/2016 – 26/11/2016.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο