Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101 – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 103 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 104 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 101 – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 102 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 103 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 104 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 101 – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 103 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 104 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window