Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχουν οι ωφελούμενοι πολίτες μέσα από τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Πρόκειται για μία έρευνα η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Θέρμης. Παράλληλα, η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων στο μέλλον.
Για να συμμετάσχει κανείς στην αξιολόγηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Θέρμης, θα πρέπει να έχει κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών έστω και για μία φορά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αρκεί να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο και να αφιερώσετε δεκαπέντε λεπτά από τον χρόνο σας. https://kwiksurveys.com/s/hZc5xVtK#/0 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο