Ανακοινώσεις|

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελείται από 9 μέλη. Από τα μέλη του συμβουλίου τα έξι (6) μέλη είναι εκπρόσωποι της κοινότητας των μεταναστών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Θέρμης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο δήμο.
Η εκλογή των έξι (6) μελών από την κοινότητα των μεταναστών πραγματοποιείται στο δημοτικό κατάστημα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης του Συμβουλίου Μεταναστών με ανοιχτή δημόσια κλήρωση μετά από διαμόρφωση καταλόγου ενδιαφερομένων που προκύπτει κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης από τον Δήμο Θέρμης.
Έργο του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο αναφορικά με την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα έργο του συμβουλίου είναι η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και γενικά στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Με την παρούσα πρόσκληση καλούμε όλους τους μόνιμους μετανάστες που κατοικούν νόμιμα στον Δήμο Θέρμης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θέρμης να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των μελών μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, με σχετική επιστολή-αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από: α) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας η οποία εκδίδεται από την ανάλογη Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα και β) αντίγραφο της ισχύουσας άδειας παραμονής.

Για τον Δήμο Θέρμης
Αθηνά Παπαδάκη
Πρόεδρος Δ.Σ.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window