Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του βασικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Θέρμης»  Α/α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 180035 :
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕ Αρ. 199/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε , ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, 199-2021Ορίζεται ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού ,
μετά την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες, η 22α-06- 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο