Ανακοινώσεις|

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στον  διαγωνισμό του Ο.Α.Ε.Δ (ΚΟΧ 4/2020) για την πλήρωση των 36.500 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ), Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, καλούνται να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία για την πρόσληψή τους με βάση τους πίνακες των επιτυχόντων όπως αυτοί αναρτήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία .

Οι επιτυχόντες θα πρέπει:
1. Εφόσον λάβουν το ανάλογο συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ , να το αποστείλουν στην υπηρεσία μας (μέσω e-mail ή fax) μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών όπως αυτό ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
2. Μετά την πρωτοκόλληση του συστατικού σημειώματος από την υπηρεσία μας και την επαναποστολή του στους επιτυχόντες, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους με βάση την ειδικότητά τους. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τρεις (3) υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες θα αποσταλούν εκ των προτέρων στα email επικοινωνίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (μέσω e-mail, fax) προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά της νόσου COVID-19. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία, θα διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης και επεξεργασίας των δικαιολογητικών των επιτυχόντων ορίζεται στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του συστατικού σημειώματος στην υπηρεσία μας, όπως αυτό ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ: 2313-300700
3. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Στιβακτάκης 2313-300749
4. e-mail επικοινωνίας: info@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο