Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον σχετικά με την υπ. αριθμ. 27968/10-06-2021 
Ανακοίνωση Πρόσληψης επτά (7) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ),
( 2 θέσεις ) και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (5 θέσεις) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών ( Ιούνιος-Ιούλιος 2021) για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2021) 69ΥΙΩΡΣ-ΞΜΛ

Από την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 έως και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά αυτοπροσώπως στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, Τ.Κ. 57001.

Ώρες Προσέλευσης 08:00 π.μ.- 14:00 μ.μ.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2021) 69ΥΙΩΡΣ-ΞΜΛ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1)

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο