Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θέρμης έχει εκδώσει Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας πέντε ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας)με εμπειρία,ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατηγορίας) με εμπειρία και δέκα ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων με εμπειρία.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 12-07-2019 έως και 15-07-2019 και ώρες 08:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλ.2313-300773 και 2313-300742.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θέρμης έχει εκδώσει ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα και τεσσάρων ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 29-05-2019 έως και 31-05-2019 και ώρες 08:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλ.2313-300773 και 2313-300742.

6ΔΤΑΩΡΣ-ΙΝΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9377/2019 Ανακοίνωση ο Δήμος Θέρμης επιθυμεί τη πρόσληψη 4 ατόμων ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και 13 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την χρονική περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2019, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ.Θέρμης.

Υποβολή αιτήσεων στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου ,

την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 έως και Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και

ώρες 09:00π.μ. έως και 14:00 μ.μ..

Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση με θεωρημένη το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο