Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θέρμης έχει εκδώσει Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας πέντε ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας)με εμπειρία,ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατηγορίας) με εμπειρία και δέκα ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων με εμπειρία.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 12-07-2019 έως και 15-07-2019 και ώρες 08:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλ.2313-300773 και 2313-300742.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θέρμης έχει εκδώσει ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα και τεσσάρων ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 29-05-2019 έως και 31-05-2019 και ώρες 08:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλ.2313-300773 και 2313-300742.

6ΔΤΑΩΡΣ-ΙΝΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9377/2019 Ανακοίνωση ο Δήμος Θέρμης επιθυμεί τη πρόσληψη 4 ατόμων ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και 13 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την χρονική περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2019, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ.Θέρμης.

Υποβολή αιτήσεων στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου ,

την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 έως και Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και

ώρες 09:00π.μ. έως και 14:00 μ.μ..

Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση με θεωρημένη το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Ν.Π.Δ.Δ.  και συγκεκριμένα ενός (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Λεωφορείων (Κωδ. Θέσης 100), 4ωρης απασχόλησης (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 06/04 έως 15/04/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

ΤΕΛΙΚΗ ΝΠΔΔ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΣΕΠ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window