Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση, με αρ.πρ. 49462/26-11-2019, πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας επτά ( 7 ) ατόμων ειδικότητας:

α) ΔΕ Ηλεκτρολόγος- Εγκαταστάτης 1ης Ομάδας, Α΄ Ειδικότητας ( 2 θέσεις)

β) ΔΕ Οικοδόμος ( 2 θέσεις)

γ) ΔΕ Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής ( 1 θέση)

δ) ΔΕ Οδηγός Γ΄κατηγορίας ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 2 θέσεις)

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 27-11-2019 έως και Δευτέρα 2-12-2019, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού,  1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου

(Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη), τηλ. επικοινωνίας 2313-300743 και 742.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΜΗΝΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window