Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ενημερώνουμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), ότι τα αποτελέσματα με τους ωφελούμενους και τους απορριφθέντες έχουν εκδοθεί.
Πίνακας ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί σε όλα τα σημεία κατάθεσης των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων, όπως, στο ΚΕΠ Θέρμης, στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών καθώς και στη Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης.
Παρατίθεται πίνακας ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων όπως εστάλη από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης με την ένδειξη ”εγκεκριμένη – απορριφθείσα”.
Για τις απορριφθείσες αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ένστασή τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης τους, (συγκεκριμένα από 21/10 έως 27/10), στο ΚΕΠ Θέρμης, στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών, καθημερινά από τις 9:00 -13:00.
Κατά την κατάθεση ενστάσεων, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα δικαιολογητικά-έγγραφα (απλές φωτοτυπίες), τα οποία στοιχειοθετούν τους λόγους ένστασης, έχοντας μαζί του τον αριθμό αίτησης που κατάθεσε ή το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2313 300762 (κ.Στέργιος Πραλακίδης –  Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Δ. Θέρμης)

TEBA_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

AITΗΣΗ EΝΣΤΑΣΕΩΝ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window