Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ο Δήμος Θέρμης αναρτά τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιλεγέντων Κωδ. 101 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και Κωδ. 102 ΠΕ Ψυχολόγων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 Κέντρου Κοινότητας δήμου Θέρμης κατόπιν των υπ’ αρ. 119/2020 και 120/2020 Αποφάσεων του ΑΣΕΠ.

101 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π.

102 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο