Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

Ο Δήμος Θέρμης προτίθεται να προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου οργάνωσης και αυτοματοποίησης διαδικασιών του Δήμου. Κατάθεση προσφορών σε κλειστό φάκελο εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2310478018, 2310478027, 2310478029
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window