Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται μελλοντικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Αυτό προβλέπει η τροπολογία  που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην τροπολογία:
Πρώτη προτεραιότητα είναι η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού και ορίζεται αρχικά οι δαπάνες που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ να βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις οι οποίοι αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων οι συγκεκριμένοι φορείς θα μεταφέρουν τουλάχιστον ποσοστό 30{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή του κάθε διαγωνισμού, ενώ η οριστικοποίηση του ποσού που θα βαρύνει τελικά τον εκάστοτε φορέα θα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων οπότε και το υπολειπόμενο ποσό θα μεταφέρεται έπειτα από σχετικό αίτημα του Προέδρου του ΑΣΕΠ προς τον κάθε φορέα.
Με την έναρξη της νέας χρονιάς και από 1ης 1ου του 2020 όλοι οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window