Χωρίς κατηγορία|

akinhth perioysia foros fwtoΣε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και  ανήκουν είτε σε αλλοδαπούς είτε σε ημεδαπούς, επιβάλλεται με βάση τη νομοθεσία ο φόρος κληρονομιάς. Ακίνητη αλλά και κινητή περιουσία βρίσκεται στο στόχαστρο του νέου φόρου, η οποία ανήκει σε Έλληνα ή αλλοδαπό, που κατοικεί στην Ελλάδα. Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, είναι είτε ο κληρονόμος, είτε ο κληροδόχος, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Σε ότι αφορά στην προθεσμία για τη δήλωση του φόρου κληρονομιάς, “αυτή” εξαντλείται σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από το θάνατο, εφόσον ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην Ελλάδα και σε διάστημα ενός έτους, εάν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στο εξωτερικό ή οι κληρονόμοι του διέμεναν κατά τη στιγμή του θανάτου, στο εξωτερικό.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, ξεκινάει από τη στιγμή του θανάτου του κληρονομούμενου, τη δημοσίευση της διαθήκης ή τη δημοσίευση στον τύπο, της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια.
Η προθεσμία δε υποβολής της δήλωσης του φόρου κληρονομιάς, μπορεί να παραταθεί για τρεις μήνες επιπλέον, με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άλλη δυνατότητα παράτασης. Το αίτημα για την χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής, μπορεί να υποβληθεί ακόμα και μετά τη λήξη της, αλλά πάντοτε μέσα στο τρίμηνο που ακολουθεί.
Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς είναι:
1. ·Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. ·Aντίγραφο διαθήκης

3. ·Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο
4. ·Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής
5. · Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού

6. Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο