Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Αιτήσεις για εγγραφή ή επανεγγραφή στο πρόγραμμα παροχών των κοινωνικών δομών του δήμου Θέρμης, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο, μπορούν να υποβάλουν εντός του Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (εκτός Σαββατοκύριακων), στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Στενημάχου 16, Θέρμη) από τις 9:00 π.μ. έως στις 13:00 μ.μ., κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, νερό κ.ά.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης.

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2020.

6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2020.

7. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντος έτους. Αν ο αιτών είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 του/της συζύγου.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) του αιτούντα ή των μελών που διαμένουν μαζί του (π.χ. σύζυγος, παιδιά κ.ά.) εφόσον είναι άνεργοι. Αντίγραφο επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.

2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ.

3. Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

4. Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και τη λήψη διατροφής.

5. Αντίγραφο Δανείου πρώτης κατοικίας εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.

6. Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δεν φαίνονται τα εισοδήματα.

7. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας για εγγραφή και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.

8. Ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

9. Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται τότε θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματα τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο