Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες τους έχουν οι κάτοικοι στον δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 276/23.01.2023) απόφασης, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και ορίζεται ότι αφορά νοικοκυριά που η παροχή ρεύματός τους έχει αποσυνδεθεί μέχρι τις 31.12.2022 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων κατατίθενται στον δήμο Θέρμης, και συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (τηλ. 2310466691) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένη αίτηση) και εξετάζονται από τη δημοτική Υπηρεσία όσον αφορά τις προϋποθέσεις.

·       Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακοπή ρεύματος και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 31.12.2022.

·       Η παροχή ρεύματος πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα ή της αιτούσας, ενώ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται από την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 3088/24.07.2020 ).

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος είναι:

·     Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής,

·     για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75 % της οφειλής,

·     για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50 % της οφειλής, και

·     για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30 % της οφειλής.

Το ειδικό βοήθημα δίνεται κατευθείαν στον πάροχο και όχι στους αιτούντες ή στις αιτούσες, με βάση τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

·     Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ

·     Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκήοικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ

·     Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικομέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ

·     Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα καιδύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 18.000 ευρώ

·     Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 24.750 ευρώ

·     Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο