Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ανέλαβε δράση ο εργολάβος από νωρίς χθες το πρωί στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής,  για την υλοποίηση των εργασιών του έργου με τίτλο “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΗΣ”. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.684.354,98 ΕΥΡΩ που στοχεύει στην αντιμετώπιση του αποχετευτικού προβλήματος του οικισμού της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν  αφορούν:


την κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών (κύριων, βασικών και δευτερευόντων) του εσωτερικού δικτύου του οικισμού της Αγίας Παρασκευής και των οικιστικών περιοχών που βρίσκονται δυτικά και νοτιοδυτικά του υφιστάμενου οικισμού της Αγίας Παρασκευής
• την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων έως τη θέση συμβολής με τον ΚΑΑ Βασιλικών
• την κατασκευή Αντλιοστασίου ακαθάρτων και ωθητικού αγωγού.


Επισημαίνεται δε ότι στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα εκτελεστούν εργασίες όπως: α) οι ιδιωτικές συνδέσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που συνδέονται άμεσα με αυτές (αποξήλωση πλακοστρώσεων και κρασπέδων, αποκατάσταση ασφαλτικών και πεζοδρομίων, τοποθέτηση κρασπέδων) και β) τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Αναλυτικά το έργο που θα κατασκευαστεί αφορά:
• την κατασκευή κύριων συλλεκτήρων μήκους 2.240 περίπου μέτρων από σωλήνες PVC-u σειράς 41 έως τη θέση συμβολής στον ΚΑΑ Βασιλικών
• την κατασκευή αγωγών των εσωτερικών δικτύων (βασικοί, δευτερεύοντες) μήκους 5.560 περίπου μέτρων
• την κατασκευή ωθητικού αγωγού μήκους 320 περίπου μέτρων
• τη τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων επίσκεψης-συμβολής στο σύστημα των αγωγών
• την κατασκευή Αντλιοστασίου ακαθάρτων δυναμικότητας 400 κατοίκων (πρόβλεψη 20ετίας).

Οι αγωγοί θα διέρχονται κυρίως από διανοιγμένες ασφαλτοστρωμένες οδούς. Ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων θα οδεύει σε διανοιγμένο χωματόδρομο για μήκος περίπου 580μ. Επίσης σε χωματόδρομο θα οδεύει και τμήμα του αγωγού που εισέρχεται στο Αντλιοστάσιο. Ο πληθυσμός σχεδιασμού του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική επέκταση του οικισμού, ανέρχεται σε 3.860 κατοίκους.
Με την ολοκλήρωσή του έργου θα ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά το αποχετευτικό  πρόβλημα της Κοινότητας, ενώ θα επιτευχθεί σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία των συνδημοτών μας.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window