Δελτία Τύπου, Επιτροπή δια βίου μάθησης, Προγράμματα επιμόρφωσης|

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 έγινε η έναρξη του δια ζώσης προγράμματος, “Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)”, στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Αντικείμενό του είναι να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τον προφορικό (κυρίως) λόγο στην αγγλική γλώσσα για να ανταλλάσσουν μηνύματα, να ανακαλούν βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες σε χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό και να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία στη γλώσσα-στόχο και στην κοινωνική ζωή.  

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να είναι  σε θέση να μπορούν:

  • να κατανοούν το νόημα ενός απλού, σαφούς και σύντομου μηνύματος.
  • να κατανοούν εκφράσεις εκτός κειμένου και λέξεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και αφορούν στο άτομο, στην οικογένεια, σε αγορές, στην εργασία ή στο άμεσο περιβάλλον τους.
  • να διαβάζουν ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο, να βρίσκουν μια συγκεκριμένη πληροφορία σε συνοπτικά κείμενα όπως καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • να επικοινωνούν σε καθημερινές περιστάσεις όπου χρειάζεται να ανταλλάσσουν απλές πληροφορίες για δραστηριότητες και θέματα οικεία. 
  • να έχουν πολύ σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνουν αρκετά για να παρακολουθήσουν μια συζήτηση.
  • να γράφουν σημειώσεις και μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.

Εκπαιδεύτρια του προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός κα Χριστίνα Κοτρώτσιου. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 25 ώρες και θα το παρακολουθήσουν 20 εκπαιδευόμενοι στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών.

Το φετινό εγχείρημα του Δήμου, σε στενή συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, βαίνει στο τέλος του για τα  εκπαιδευτικά προγράμματα 2022-2023. Δυστυχώς, νέες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές καθώς τα προγράμματα οδεύουν προς ολοκλήρωση.

Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται από τον Δήμο Θέρμης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Χρηματόπουλος Βασίλειος

Τηλ. : 2313300730

Ταχ. Διεύθυνση: Ουγκώ Β. 4

Email: v.chrimatopoulos@thermi.gov.gr

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window