Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Με ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου γίνεται γνωστή η έναρξη λειτουργίας κτηματολογικών γραφείων στη δημοτική ενότητα Μίκρας και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Τριλόφου και Καρδίας, καθώς και στη δημοτική ενότητα Βασιλικών και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. Αναλυτικά όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν.2308/1995 και καταχώρησης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα όπως αυτά κτηματογραφήθηκαν με τη σύμβαση ΚΤ1-20. Έπειτα από την ολοκλήρωση στις συγκεκριμένες περιοχές του δήμου Θέρμης καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου. Ήδη από την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 τέθηκε σε ισχύ το Κτηματολόγιο στις εν λόγω περιοχές, γεγονός που επέφερε ορισμένες αλλαγές.

Ειδικότερα:

– Οι περιοχές αυτές υπάγονται στην Κτηματολογική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Καλαμαριάς, οι δε εγγραφές των πράξεων που αφορούν στα ακίνητα αυτών θα γίνονται στο εξής στα κτηματολογικά βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία.

– Τα βιβλία του συστήματος μεταγραφών των υποθηκών, που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου το αρμόδιο Υποκατάστημα Καλαμαριάς, επέχουν θέση αρχείου, το οποίο εξακολουθεί να φυλάσσεται από το αρμόδιο Υποκατάστημα το οποίο και εκδίδει τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά.

– Επίσης, αλλάζει ο έως τώρα ισχύων τρόπος τήρησης των στοιχείων καθώς και ο τρόπος εκδόσεως των σχετικών πιστοποιητικών. Η βασικότερη διαφορά στο τομέα αυτό εντοπίζεται στον κτηματοκεντρικό χαρακτήρα του εισαγόμενου συστήματος δημοσιότητας, σε αντίθεση με τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος μεταγραφών, καθώς και στην παράλληλη τήρηση κτηματολογικών διαγραμμάτων για όλα τα ακίνητα της αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η επιτυχής περαίωση της κτηματογράφησης στις περιοχές αυτές, στηρίχθηκε στη συνεργασία του Κτηματολογίου με όλους τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και τοπικούς.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο