Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος με την υπ’ αριθμ. 72/2017 απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη της είναι:
Πρόεδρος : Σωκράτης Σαμαράς

Τακτικά μέλη είναι  οι :

Χρυσοχόου Παύλος

Στέλιος Γκιζάρης

Άννα Μίχου

Σταύρος Κουγιουμτζίδης

Ζελιλίδης Δαμιανός

Ιωσηφίδης Ιωάννης

Σαραφιανός Χρήστος

Σφονδύλας Δημήτρης

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι :

Λιάντας Δημήτριος

Καραουλάνης Δημήτριος

Πονερίδης Παναγιώτης

Πράτανος Απόστολος

Καρκατζούνης Φάνης