Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Θέρμης

Παιδικοί Σταθμοί

Η συμβολή της προσχολικής αγωγής στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα των παιδιών και στην πολύπλευρη ανάπτυξη τους είναι αποδεδειγμένη από εμπειρικές έρευνες και τα πλεονεκτήματα των παιδιών που έχουν φοιτήσει σε παιδικό σταθμό φανερά στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης τους. Η αναγκαιότητα της προσχολικής αγωγής καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρη με την πάροδο των χρόνων τόσο για λόγους οικονομικής φύσεως (εργασία μητέρας), όσο και για λόγους κοινωνικής (επαφή με νέα άτομα και άλλα παιδία) και παιδαγωγικής φύσεως (εκμάθηση νέων εννοιών, αρχών, αξιών). Οι παιδικοί σταθμοί στελεχώνονται με άτομα πλήρως καταρτισμένα, με αγάπη για το χώρο και με συνεχή επιμόρφωση. Αν κάποιος ρωτήσει μια παιδαγωγό γιατί πρέπει ένα παιδί να έρθει στον παιδικό σταθμό θα πάρει τις παρακάτω απαντήσεις:

 • Για να κοινωνικοποιηθεί
 • Να ενταχθεί σε ομάδα
 • Να αναπτύξει τις δεξιότητές του (νοητικές, κινητικές, ψυχοσυναισθηματικές)
 • Να αποκτήσει αξίες, αρχές και να γίνει ανεξάρτητο
 • Να μάθει να μοιράζεται τα παιχνίδια του
 • Να διασκεδάσει, να παίξει και να δημιουργήσει
 • Να αποκτήσει αυτονομία και οριοθέτηση

Με λίγα λόγια “παιδικός σταθμός” για τους παιδαγωγούς σημαίνει:
Ψυχαγωγία, Εκπαίδευση, Φιλία, Αλληλεγγύη, Κατανόηση, Προβληματισμός, Εμπειρίες, Αγάπη, Χαρά, Γέλιο, Παιχνίδι, Ξεγνοιασιά!

Στο Δήμο Θέρμης λειτουργούν πέντε Βρεφονηπιακοί και δύο Παιδικοί Σταθμοί. Οι ώρες λειτουργίας τους είναι από τις 07:00 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου κάθε χρόνο.

Στις δομές μας φιλοξενούνται βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και προνήπια ηλικίας από 2,5 έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική παιδεία.
Οι χώροι διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, ενώ παρέχεται στα παιδιά η καλύτερη δυνατή στήριξη και αγωγή για τη μετάβασή τους από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολείο. Το ημερήσιο πρόγραμμα των σταθμών είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών, όμως τηρούνται ορισμένα βασικά χρονικά σημεία, όπως είναι οι ώρες προσέλευσης και αναχώρησης των παιδιών, οι ώρες φαγητού, διαλλείματος και ανάπαυσης.

Οι Παιδικοί Σταθμοί “Ελαφάκια” και “Μελισσόπουλα” προσφέρουν μεταφορά των παιδιών με σχολικό λεωφορείο. Οι περιοχές που εξυπηρετεί το σχολικό του Π.Σ. “Ελαφάκια” είναι Ν. Ρύσιο, Ταγαράδες, Αγ. Παρασκευή. Το σχολικό του Π.Σ. “Μελισσόπουλα” εξυπηρετεί τη Θέρμη, την περιοχή Σέδες, Ν. Ραιδεστό και Τριάδι. Το κόστος για ένα παιδί είναι 30€/ μήνα και για δύο παιδιά (αδέλφια) το κόστος είναι 50€/μήνα.

Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017, και εφόσον έχουν καλυφθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις, του προηγούμενου έτους.

Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Σχετικά με τη δήλωση δομών, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και δυο (2) εναλλακτικές επιλογές.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

Ανυπόγραφη αίτηση αποτελεί λόγο απόρριψης.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

Ο έλεγχος όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές), η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων και ο πίνακας επιλαχόντων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την απόφ. 174/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Θέρμης.

Η μοριοδότηση έχει ως εξής:

 • Μονογονεϊκή οικογένεια, γονείς σε διάσταση, διαζευγμένοι ή χηρεία, 30 μόρια
 • Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ <67%, 40 μόρια
 • Γονιός φυλακισμένος ή στρατευμένος, 30 μόρια
 • Γονιός φοιτητής ή σπουδαστής (1ου πτυχίου), 20 μόρια
 • Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας, 5 μόρια
 • Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά, 20 μόρια
 • Γονείς οι οποίοι αιτούνται φιλοξενία δύο ή περισσοτέρων παιδιών κατά την ίδια σχολική περίοδο, 20 μόρια
 • Δύο γονείς εργαζόμενοι, 50 μόρια
 • Ένας εργαζόμενος γονιός, 40 μόρια
 • Άνεργοι γονείς, 30 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 0 € έως 10.000 €, 35 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 €, 30 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 €, 25 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 €, 20 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 €, 15 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 €, 10 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 €, 5 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € και άνω, 0 μόρια

Για τους δημότες και τους κατοίκους Θέρμης οι οποίοι δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τα τροφεία καθορίζονται ως εξής:

 • οικογενειακό εισόδημα από          0 € έως    6.000 € – Δωρεάν
 • οικογενειακό εισόδημα από   6.001 € έως 10.000 €  –  50 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 €  –  80 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 € – 110 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 € – 130 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 € – 150 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 € – 170 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 € – 200 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 € – 220 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 50.001 € και πάνω       –  250 €

Εκπτώσεις ή απαλλαγές:

 • Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς, έκπτωση 20%.
 • Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 €, έκπτωση 30%.
 • Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. Με εισόδημα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30%. Για κάθε παιδί πλέον των τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται κατά 10%.
 • Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000 €.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 18.000 € απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 18.000 €, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Αν οι οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

Για μη δημότες και μη κατοίκους Θέρμης, τα τροφεία καθορίζονται στα 250 €.

 

 

Διευ/νση Προσχολικής Αγωγής Τσολακίδου Ελένη 2392330224

Τηλ. Παιδικού Σταθμού Θέρμης   2310 462555 (Λάγου Μαρίνα)

Τηλ. Βρεφον/κού Σταθμού Μελισσόπουλα 2310 472666 (Μαύρου Χιονία)

Τηλ. Βρεβον/κού Σταθμού Ελαφάκια 23920 71983 (Ασλανίδου Μαρία)

Τηλ. Παιδικού Σταθμού Βασιλικών 23960 22397 (Στεφανίδου Κυριακή)

Τηλ. Παιδικού Σταθμού  Ραιδεστού 2310 465017 (Καλούση Βαρβάρα )

Τηλ. Παιδικού Σταθμού  Καρδίας 23920 66433 (Σταυρίδου Σταματία)

Τηλ. Βρεφον/κού Σταθμού Πλαγιαρίου 23920 66516 (Καζάκου Αλεξάνδρα)

 

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης