Γενικός Γραμματέας
Ο Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης, γεννήθηκε στις ΗΠΑ και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (University of Surrey) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης με θέμα την επίδραση του βιογραφικού παραδείγματος των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αυτοαντίληψη τους αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο. Σχεδίασε και έγραψε το εκπαιδευτικό υλικό του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Συνεργάζεται κατά καιρούς με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όπου διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Έχει μεταφράσει βιβλία για την εκπαίδευση ενηλίκων (των Mezirow, Illeris, Freire & Shor) ενώ το επιστημονικό του έργο αριθμεί πάνω από 80 άρθρα δημοσιευμένα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Το 2017 εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Sense Publishers το βιβλίο του με τίτλο Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe.
Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολείται ενεργά από νεαρή ηλικία. Ξεκίνησε από τον Δήμο Καλαμαριάς όπου και υπηρέτησε για αρκετά χρόνια, σε εθελοντική βάση, ως πρόεδρος σχολικών επιτροπών και μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καλαμαριάς (στη θέση του Γενικού Γραμματέα). Το 2005 τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θερμαϊκού έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Στη συνέχεια από το 2007 ως το 2011 κατείχε θέση ειδικού συμβούλου σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στον Δήμο Μίκρας, έχοντας την ευθύνη της οργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών, των διοικητικών υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας Μίκρας ενώ επίσης είχε την κεντρική ευθύνη του σχεδιασμού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μίκρας. Στη θέση αυτή παρέμεινε και μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτης, συμβάλλοντας στην ομαλή συγχώνευση των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων των τριών δήμων που σήμερα αποτελούν τον Δήμο Θέρμης.
Από το 2013 ως σήμερα είναι τοποθετημένος στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θέρμης όπου λειτουργεί ως προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου μετά από τον Δήμαρχο με ιδιαίτερη ευθύνη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την οργάνωση των νέων υπηρεσιών του Δήμου.