Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄ φάση) Διαβούλευση Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Β΄ φάση)