Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Θέρμης 2014 – 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄ φάση) Διαβούλευση Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Β΄ φάση)

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης