Περισσότερες πληροφορίες

Υπάρχει πιο απλός τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας; Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών (Σ.Ε.ΔΙ) έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων με τίτλο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΔΙ, ενημερωθείτε για τα Πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης και βρείτε απαντήσεις στις πιο Συχνές Ερωτήσεις για τη διαμεσολάβηση.

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης