Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Δασικής Εκμετάλλευσης και Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θέρμης έχει τους παρακάτω σκοπούς:

  • την εκμίσθωση γεωργικών εκτάσεων και λοιπών ακινήτων,
  • την καθοδήγηση, επιμόρφωση και παροχή ειδικών συμβουλών σε μισθωτές – καλλιεργητές,
  • την προμήθεια γεωργικών εφοδίων και τον εξοπλισμο στους παραπάνω με αντίτιμο,
  • την καλλιεργεια αγροτικών εκτάσεων με ίδια μέσα,
  • την προστασία και ανάπτυξη της δασικής περιοχής της Θέρμης,
  • την ίδρυση και λειτουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων σχετικών με τη γεωργία και τη δασική εκμετάλλευση,
  • τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση αθλητικών, οικιστικών, εμπορικών, υγειονομικών, τουριστικών, και ψυχαγωγικών εγκαταστασεων, θερμοκοιτίδων, επιχειρήσεων κλπ. και
  • την αξιοποίηση πάσης φύσεως κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και με την υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη του Δ.Σ. της είναι:  

– Καρκατζίνος Νικόλαος, Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Τσολάκη Απόστολο
Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα, Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Σαμαρά Σωκράτη
– Σαραφιανός Χρήστος με αναπληρωτή του τον Σφονδύλα Δημήτριο
– Πάσχου Μαρία με αναπληρωτή της τον Καλόγηρο Κωνσταντίνο,
– Κεσσοπούλου Μαρία με αναπληρώτριά της την Κρητικοπούλου Κωνσταντία,
– Νάνος Ιωάννης με αναπληρώτριά του την Πασπαλά Νικολέτα.
– Τζίκας Ιωάννης με αναπληρωτή του την Μιχαλάκα Αγγελική
– Τσιφτελίδου Άννα με αναπληρωτή της τον Τριανταφυλλίδη Γεώργιο
-τον εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματιών – Εμπόρων του Δήμου Θέρμης  Μαρκούδη Γρηγόρη με αναπληρωτή του τον κο Βαλασίδη Βαγγέλη, όπως αυτοί ορίστηκαν από την Ένωση.

τηλ. 2313 300700

Φαξ:2313 300719