Ιαν
24
2013

Το μεγάλο αυτό έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης μήκους 17.860μ στον οικισμό του Τριλόφου και μήκους 13.340μ στον οικισμό της Καρδίας καθώς και πέντε αντλιοστασίων. Το δίκτυο θα συνδεθεί με τους υφιστάμενους αγωγούς της  ΕΥΑΘ. Αποδέκτης των λυμάτων είναι η ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης ( Αινείας) που βρίσκεται στο Αγγελοχώρι.

Η σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2012 ενώ το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη 2013 και θα λειτουργήσει αφού κατασκευαστούν οι ιδιωτικές συνδέσεις προϋπολογισμού 1.080.000€ οι οποίες θα  χρηματοδοτηθούν εξ’ ολοκλήρου από τη ΔΕΥΑΘ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.350.000€. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΘ ανέρχεται στις 950.400€ που είναι το ΦΠΑ επί της σύμβασης, 6.438.139€ .



© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης