Δεκ
19
2012

Ένα νέο σχολείο έρχεται να προστεθεί στο κτιριακό δυναμικό του Δήμου Θέρμης. Πρόκειται για το 2θέσιο νηπιαγωγείο του Κ. Σχολαρίου προϋπολογισμού 1.000.000€, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η κατασκευή του ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες. Το έργο που κατασκευάζεται με το σύστημα της βαριάς προκατασκευής αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά το νηπιαγωγείο με συνολικό εμβαδό 320,14τ.μ. Περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο νηπιαγωγών τραπεζαρία, τουαλέτες και αποθήκη. Η δεύτερη ενότητα είναι διώροφο κτίσμα με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς χώρους και τουαλέτες.

Στον αύλειο χώρο θα κατασκευαστεί ανεξάρτητη ενότητα λεβητοστασίου ενώ προβλέπονται πλακοστρώσεις και χώροι πρασίνου.© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης