ΑνακοινώσειςΔελτία ΤύπουΕνημέρωση

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων της 2/2020 – Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης αναρτά τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιλεγέντων Κωδ. 101 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και Κωδ. 102 ΠΕ Ψυχολόγων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 Κέντρου Κοινότητας δήμου Θέρμης κατόπιν των υπ’ αρ. 119/2020 και 120/2020 Αποφάσεων του ΑΣΕΠ.

101 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π.

102 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Α.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1)

Leave a Reply